Saturday, March 24, 2012

मेरा लागि मर्छु भन्ने हो !

जे-जस्तो आई परे पनि आफैले नै झेल्नु पर्ने रहेछ,
मेरा लागि मर्छु भन्ने हो !
तिमी तिम्रै लागि बाँच,
म मेरै लागि बाँच्नेछु |