Sunday, March 25, 2012

आज म मुर्ति भएँ |
भनुँ -

खैकता गए

कहाँ गए ?

त् साह्रै हराई गएँ ..


छैन भनुँ  

सम्झनाका आँखाहरु 

ताँती बनी , टोलाई रहे


यसरी,

आज मुर्ति भएँ |

आश विनाकोसास विनाको  |