Monday, November 19, 2012

फुलौनाको मनमेरो मन त 


तिमीले दिने


फुलौना जस्तै थियो !


चस्स घोची फुटाई दियौ


तर


म माथि माथि उडी गएँ,


आकाश मुनि तिर,


रुदै उडी रहें


फर्किन चाहिन, कहिले ..

फर्किन कहिले !!!
आकाश मुनि तिर,


रुदै उडी रहें


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.