Thursday, January 3, 2013

सायद,

मेरा तोते बोलीहरूलाई सपार्दै 
बोल्न सिकायौ |
अनि जब म,
 मेरा कथाहरु भन्न सक्ने भएँ,
 तिमीले सुन्नै छाडेऊ
सायद, 
मैले तिमीबाट सिक्ने 
भनेको त्यति नै होला |

सबै रित्ता भकारी जस्ता !


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.