Skip to main content

आफै सिक्ने हो |

आफनो मतलब पनि कसरी गर्नु
कहिले सिकेको भए पो ? 
कसैले पनि "ठुलो भएपछि स्वार्थी बन्नु है ! " 
भनेर सिकाएनन्  
सबै आफै सिकेको त् हो नि ! 
 सबै आफै सिक्ने हो!!!!

धेरै कुराको लागि धन्य छु , 
सवतंत्र छु  , 
नमस्कार  !


Comments

Popular posts from this blog

Nostalgia

Joy is Ride

unalloyed bliss