Tuesday, May 7, 2013

एकादेशको अंगाली |

एकादेशको अंगाली त्यो 

बाँधिनलाई, संसार थर्किने गरि 

झगडा गर्नुपर्थ्यो  रे !

कस्तो अंगाली उसको

बाँधेका सबैलाई अप्सरा 

भनि डाक्थे रे !! 

ओहो, कस्तो अंगाली तिम्रो 

तर्सिदै तर्साउदैछौ

 मेरो समुन्द्रको झेल | 


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.