Skip to main content

Posts

Showing posts from May 7, 2013

एकादेशको अंगाली |

एकादेशको अंगाली त्यो  बाँधिनलाई, संसार थर्किने गरि  झगडा गर्नुपर्थ्यो  रे ! कस्तो अंगाली उसको बाँधेका सबैलाई अप्सरा  भनि डाक्थे रे !!  ओहो, कस्तो अंगाली तिम्रो  तर्सिदै तर्साउदैछौ  मेरो समुन्द्रको झेल | 

through windows.

blinded by the light i need