Monday, February 29, 2016

शून्यता (VOIDNESS)

आखिर के छ यहाँ -
एउटा पानी-फोका जस्तै 
पुर्ल्लुक आयो, सह्यो एकछिन
 अनि गयो -
केहि भयो र त्यहाँ ?
सबै त्येही शून्यतामा बिलिनेछौँ !  No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.